Pannor

Upptäck nyttiga tips och råd om pannor

Pannor - fakta och tips

Funderar du på att byta värmepanna? Att byta pannor blir först lönsamt om förbrukningen i hushållet är hög sedan tidigare – då blir den relativa besparingen snabbast märkbar.

Priset på själva värmesystemet ska inte avgöra ditt val av panna. Valet av värmesystem bör istället avgöras av hushållets isoleringsstandard, dess geografiska läge och vanor. Storhushåll med behov av billig uppvärmning bör i första hand satsa på vedpannor, då vedeldning fortfarande är det i särklass billigaste uppvärmningsalternativet, särskilt i norra Sverige. Pellets, bergvärme och solfångare är andra billiga alternativ. Generellt gäller att förbrukningen är en faktor som bör styra valet av värmesystem. Ju högre förbrukning ett hushåll har, desto större blir den relativa vinsten genom att byta värmepanna. I ett hushåll med obefintlig – eller mycket liten – förbrukning är det inte ens säkert att det lönar sig att byta ut en gammal oljepanna.

Pannor till fritidshus och sommarstugor

Att installera en ny pelletspanna till fritidshuset är således inte att rekommendera, eftersom förbrukningen i ett fritidshus sällan är så hög att den relativa vinsten av att byta värmepanna – ens efter en tioårsperiod – motsvarar kostnaden för pannans inköpspris. Den som köper en ny panna till ett fritidshus måste i regel satsa på ett vattenburet värmesystem; en investering som i genomsnitt kostar 5000 kr per värmeelement. Kanske vinner man rent av mera genom att förbättra fritidshusets isoleringsstandard än genom en ny värmepanna? Den som har ett fritidshus med direktverkande el kan eventuellt vinna på att installera en luftvärmepump för några tusenlappar – men då krävs det att fritidshuset används regelbundet – inte bara som sommarstuga.

Pannor – tillverkare och bränslen

Ibland räcker det med att köpa en ny brännare till den befintliga pannan, medan det ibland kan löna sig bättre att byta ut hela värmepannan – mycket beroende på om pannan klarar av multipla bränslen och är kompatibel med andra typer av brännare. Följande typer av pannor är mest populära i Sverige:

  • CTC-pannor – svensk tillverkare med stort utbud av olika värmepannor och värmepumpar. Alltifrån moderna oljepannor till pelletspannor med integrerade brännare. Den som köper en CTC-panna kan räkna med att få en svensk kvalitetsprodukt med bra garantier.
  • Baxi pannor – svensk tillverkare av kvalitetspannor. Liksom CTC erbjuder Baxi ett rikt utbud av pannor för olika bränslen – alltifrån kombipannor till ved- och pelletspannor.
  • Diom pannor – äldre solid tillverkare av värmepannor som tyvärr upphört att existera. Detta märke kan med fördel köpas begagnat. Det finns fortfarande rikligt med reservdelar till pannor från Diom.

Sist men inte minst – det kan inte nog betonas att du som har en riklig förbrukning vinner mest på att byta ut din värmepanna. Gör en noggrann kalkyl innan du bestämmer dig för att köpa ny värmepanna eller brännare.

Reklamlänkar

Olika uppvärmningsalternativ

Modeller och tillverkare