Pannor

Upptäck nyttiga tips och råd om pannor

Oljepanna - fakta och tips

De flesta som äger en gammal oljepanna kan enkelt installera en pelletsbrännare för en rimlig kostnad. Men många väljer ändå att behålla sina oljepannor – av bekvämlighetsskäl.

Ytterst få som byter värmesystem väljer att installera en ny oljepanna. De flesta oljepannor som används idag härrör således från 1970- och 1980-talen. Verkningsgraden har hunnit försämras med åren, vilket gör driftskostnaden hög hos pannorna. De hushåll som har en hög energiförbrukning gör klokt i att byta ut oljepannorna mot modernare värmesystem. Om förbrukningen däremot är låg – vilket ofta är fallet i fritidshus och sommarstugor – lönar det sig knappast att byta ut gamla oljepannor.

Fördelar med oljepannor

Att värma huset med olja är bra ur bekvämlighetssynpunkt. Oljepannor kräver en liten arbetsinsats och moderna oljepannor har i regel hög verkningsgrad – 95 procent är inget ovanligt. Effekten blir således hög.

Nackdelar förbundna med oljepannor

Eftersom olja är ett fossilt bränsle är det osäkert hur priset på olja kommer att se ut i framtiden – allt tyder dock på en uppåtgående trend. Den som av bekvämlighetsskäl trots allt vill satsa på en ny oljepanna, bör se till att oljepannan är kompatibel för eldning med andra bränslen – t.ex. ved och pellets. I annat fall lär pannan bli en kortsiktig investering.

Reklamlänkar

Olika uppvärmningsalternativ

Modeller och tillverkare