Pannor

Upptäck nyttiga tips och råd om pannor

Pelletspanna - fakta och tips

Att elda med pellets är bekvämt och billigt – särskilt om du slipper köpa ny pelletspanna. De flesta oljepannor kan nämligen kompletteras med pelletsbrännare.

Pellets är ett populärt bränsle, trots att priserna stigit rejält sedan bränslet introducerades på marknaden. I de allra flesta fall behöver du inte köpa en ny pelletspanna – det räcker i regel med att ersätta den gamla oljebrännaren med en modern pelletsbrännare. Enligt en mätning utförd av Energipris kan en genomsnittsfamilj spara upp till 25 000 kr årligen genom att byta bränsle i värmesystemet.

Köpa pelletspanna eller pelletsbrännare?

De allra flesta oljepannor klarar av pellets och kan således omvandlas till pelletspannor genom att brännaren byts ut. Det enda som kan förorsaka problem i samband med byte av brännare är ifall avståndet mellan pannans bottenplan och brännarhålets undre kantparti är i minsta laget – i så fall kan det hända att du måste aska ur pannan oftare än vad som anges i bruksanvisningarna. Rådfråga en fackman om du är osäker på om din befintliga panna även klarar pellets.

Elda med pellets – fördelar och nackdelar

En påtaglig fördel med pellets är att bränslet är förnybart och till största del hämtat från svenska skogar. Således är pellets bättre för miljön än fossila bränslen, typ olja. Pellets är dock betydligt dyrare än ved – men ger å andra sidan mindre utsläpp och kan – till skillnad från vedpannor – matas in automatiskt i brännaren. Detta till skillnad från vedpannor, som måste matas manuellt flera gånger om dygnet. Den som vill uppnå största automatisering bör kombinera sin pelletspanna med ett burkförråd på ca 7 kubikmeter. I annat fall får man dagligen bära tunga säckar.

Pelletspanna – pris

Följande priser kan fungera som riktmärken för pelletspannor:

  • 70 000 kr för panna, brännare och installation i befintligt pannrum.
  • 20 000 kr för installation av brännare i befintlig panna.

Beroende på vilken typ av elinstallationer och rörledningar som installationen föranleder är det alltid klokast att beräkna priset något i överkant.

Reklamlänkar

Olika uppvärmningsalternativ

Modeller och tillverkare