Pannor

Upptäck nyttiga tips och råd om pannor

Vedpanna - fakta och tips

Vedpannor har många fördelar – en självklarhet för dig som har egen skog och därmed gratis uppvärmning.

Vedpannor är billiga i drift, i synnerhet om de kombineras med ackumulatortank. Dessutom är de mycket robusta jämfört med moderna pannor, särskilt en vedpanna av gjutjärn. Dessutom säljs vedpannor till låga priser jämfört med komplicerade pelletspannor med automatiska inmatningssystem. Att elda med träbränslen i en vedpanna är dessutom bra ur miljösynpunkt. I samband förbränningen bildas samma mängd koldioxid som trädet skulle utsöndra då det förmultnar.

Elda i vedpannor – tips

Du som eldar i vedpannor bör följa tipsen nedan för att få ut maximala effekt av din vedeldning:

 • Elda bara med torr ved – annars kan du skada pannan och dess rökgaskanal.
 • Elda med den effekt vedpannan är tillverkad för – lagra sedan värmen i en ackumulatortank. På så sätt ökar verkningsgraden och du kan elda då det passar dig bäst. En vedpanna utan ackumulatortank är jobbig att mata.
 • Du som köper en ny eller begagnad vedpanna bör se till att den uppfyller de krav på miljögodkänd anläggning som Boverket ställer på nyinstallationer.
 • Installera en termometer i pannans rökgaskanal. Se till att rökgaskanalens innertemperatur inte överskrider 350 grader. Kanalens utsida får inte överstiga 100 grader – detta för att anslutande trävirke inte ska torrdestillera.
 • Använd alltid vedpanna med motdragslucka.

Det finns många oberoende test av vedpannor – läs dig fram till vilken lösning som passar dig bäst. Ackumulatortankens storlek har också betydelse, då den bör anpassas till hushållets storlek och behov.

Populära vedpannor

Följande typer av vedpannor är populära hos svenska konsumenter:

 • Atmos vedpanna – tillverkare av högkvalitativa vedpannor upp till 100 kW.
 • Viadrus vedpanna – tjeckisk kvalitetstillverkare av vedpannor, som även återfinns på den svenska marknaden.
 • Diom vedpanna – tillverkare av ved-, el- och oljepannor. Tillverkningen har numera upphört.
 • Albin vedpanna – äldre tillverkare av ved- och oljepannor. Tillverkningen har upphört, men reservdelar i original återfinns på den svenska marknaden.
 • Arimax vedpanna – tillverkare av solida vedpannor.
 • CTC vedpanna – svensk tillverkare av värmesystem, däribland moderna vedpannor med hög verkningsgrad.
 • Focus vedpanna – Focus (Metro) tillverkar vedpannor och varmvattenberedare.
 • Baxi vedpanna – brett sortiment av moderna vedpannor och braskaminer.

Den som är ute efter en billig vedpanna bör köpa den begagnad – fullt fungerande vedpannor kan förslagsvis köpas på Blocket för någon tusenlapp.

Reklamlänkar

Olika uppvärmningsalternativ

Modeller och tillverkare