Pannor

Upptäck nyttiga tips och råd om pannor

Elpanna - fakta och tips

En elpanna som kombineras med ett vattenburet uppvärmningssystem har bättre verkningsgrad än direktverkande el. Elpannor är däremot bekväma värmekällor då arbetsinsatsen är i det närmaste obefintlig.

Att värma upp huset med direktverkande el är dåligt ur effektivitets- och miljösynpunkt. Häften av energin går till spillo i samband med uppvärmning med direktverkande el. Med tanke på att el är en dyrbar energifrom kunde elen användas till betydligt bättre ändamål. En elpanna har något bättre verkningsgrad än direktverkande el. I övrigt har elpannor följande fördelar:

  • En elpanna som kombineras med vattenburen uppvärmning är en bekväm uppvärmningskälla med tanke på låg arbetsinsats och hög driftsäkerhet.
  • En elpanna medför inga utsläpp lokalt.
  • En elpanna säljs till bra pris – en elpanna av hög kvalitet från t.ex. Nibe kostar mindre än en ny pelletspanna med brännare.
  • En elpanna är utmärkt i kombination med golvvärme.

Elpannor – höga priser på el i framtiden

En påtaglig nackdel med elpannor är att framtidens elpris inte går att förutse. Allt tyder på att elpriset går upp rejält, vilket i så fall skulle minska lönsamheten hos elpannor. Den som använder en elpanna till uppvärmning bör även vara medveten om att en stor del av elen inte kommer från förnybara bränslen. Dessutom bör man se till att ha ett fast elpris, eftersom det rörliga elpriset är högst under den tid på året som pannan används som mest.

Reklamlänkar

Olika uppvärmningsalternativ

Modeller och tillverkare