Pannor

Upptäck nyttiga tips och råd om pannor

Byta värmepanna - fakta och tips

Att byta värmesystem förutsätter att du har en förbrukning som är stor såtillvida att investeringskostnaden intjänas efter några år – detta i form av reducerade bränslekostnader.

Den som står i begrepp att byta värmesystem kan byta ut den gamla oljebrännaren mot en mera miljövänlig variant, t.ex. en pelletsbrännare. I de allra flesta fall är det möjligt att kombinera en ny, miljövänlig pelletsbrännare med en äldre oljepanna. Den största nackdelen med en sådan kombination är att verkningsgraden inte blir densamma som i ett nytt värmesystem.

Byta värmepanna till pellets eller ved?

De allra flesta som genomför ett pannbyte väljer en pellets- eller vedpanna. Att elda med ved är billigt och effektivt – nackdelen är att inmatningen av ved måste ske manuellt, vilket gör att vedeldningen kräver en förhållandevis stor arbetsinsats. För att underrätta vedeldningen är en förutsättning att du kombinerar pannan med en stor ackumulatortank – då finns det möjlighet att lagra värmen, vilket innebär att man kan elda när som helst på dygnet.

Låg förbrukning? Låt bli att byta värmesystem

Att byta värmesystem i ett hushåll med låg – eller rent av obefintlig – energiförbrukning är inte att rekommendera. Detta gäller främst fritidshus och sommarstugor som bebos någon vecka om året. Då är det rent av bättre att behålla det befintliga värmesystemet, då en investering i ett nytt värmesystem till ett obebott fritidshus inte ger tillbaka de investerade pengarna inom ramen för en överskådlig framtid.

Reklamlänkar

Olika uppvärmningsalternativ

Modeller och tillverkare